İŞTE O AÇIKLAMA!

Türkiye'nin ilahiyat alanındaki dahi ismi Yaşar Nuri Öztürk hoca, yine çok konuşulacak, bağnaz din temsilcilerinin oklarını üzerine gelecek çok çarpıcı bir açıklama yaptı: Öztürk hoca, " Gözyaşı döktüren günahları, ukalalık duygusuna götüren ibadetlere tercih edin" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Türkiye'nin ilahiyat alanındaki dahi ismi Yaşar Nuri Öztürk hoca, yine çok konuşulacak, bağnaz din temsilcilerinin oklarını üzerine gelecek çok çarpıcı bir açıklama yaptı: Öztürk hoca, " Gözyaşı döktüren günahları, ukalalık duygusuna götüren ibadetlere tercih edin" dedi.

Tuncay
Tuncay
12 Eylül 2014 Cuma 10:45
İŞTE O AÇIKLAMA!

İşte hocamızın zihinlerde fırtına koparan o çok değerli açıklamarı: " "Ham­dım; yan­dım, piş­tim" di­yor Mevlana Ce­la­led­din Rumî.Var­lık­ta­ki oluş ve eriş sır­rı­nı ifa­de eden ölüm­süz söz­ler­den bi­ri­dir bu. Ham­lık­tan piş­miş­li­ğe, to­hum­dan fi­li­ze, fi­liz­den çi­çek ve mey­veye ge­çiş, yol­cu­la­rı ka­dar yol­la­rı da yü­rü­yen ha­ya­tın her an ye­ni bir men­zi­le ulaş­ma aşk ve ira­de­si­nin ser­gi­le­ni­şi­dir. Bu hal­den ha­le ge­çiş, di­ğer var­lık­la­rın ak­si­ne, in­san­da, ‘ken­di­ni fark e­den de­ğiş­me’ ola­rak yü­rür.


İn­san­da­ki şu­ur­lu yol alı­şın gös­ter­ge­si ıs­tı­rap­tır. Bu yüz­den, Mevlana, in­san­da­ki oluş ve eri­şi ‘yan­mak’ di­ye ni­te­li­yor. Taş-top­rak da ya­nar a­ma on­la­rın ya­nı­şı ıs­tı­rap de­ğil­dir; çün­kü on­lar şu­ur­lu de­ğil­ler­dir. Ya­ni on­la­rın ‘ben’i yok­tur.

Ya­nış­sız ula­şı­lan zevk­ler aşk ol­mu­yor. Ya­nış­sız el­de edi­len ka­dın, sev­gi­li ola­mı­yor, sa­de­ce ‘dişi’ olu­yor. Aşk, vus­la­tı hep da­ğın ar­ka­sın­da tu­tar ki aşık bi­raz da­ha ya­na­bil­sin. Ar­zu­la­dı­ğı­nı­zı kolayca kol­la­rı­nı­za tes­lim eden bir sev­da aşk de­ğil, et ve kan hoş­nut­lu­ğu­dur.


Ya­nış­sız iş­le­nen gü­nah­la­rın bi­le zev­ki yok­tur. Ya­nı­şı ol­ma­yan yüz­ler­de nur, göz­ler­de fer gö­re­mez­si­niz. Ya­nış­sız el­de edil­miş ser­vet­ler­le bes­le­nen­ler in­san ola­mı­yor; in­san gö­rü­nü­mün­de hay­van olu­yor.


Ya­nı­şı ol­ma­yan iba­det­ler Hakk'a var­dır­mı­yor, sa­de­ce nef­si oya­lı­yor. Ya­ra­tı­cı ruh­la­rın, ya­nı­şın eş­lik et­ti­ği gü­nah­la­rı ya­nış­sız iba­de­tlere ter­cih et­me­le­ri bun­dan­dır.


Ya­ra­tan kar­şı­sın­da bo­yun bük­tü­rüp göz­ya­şı dök­tü­ren gü­nah­la­rı, uka­la­lık ve tam­lık duy­gu­su­na gö­tü­ren iba­det­le­re ter­cih edin. Çün­kü bi­rin­ci­sin­de yan­mak, ikin­ci­sin­de al­dan­mak var­dır.


Al­lah'a, iddia ve gurur ka­pı­sın­dan git­me­ye kal­kan, yol­da ka­lır; Al­lah'a, bo­yun bü­küş ve göz­ya­şı ka­pı­sın­dan git­me­ye ba­kın. Çün­kü o ka­pı­da ya­nı­şa bağ­lı eriş var­dır.


Yan­mak, ger­çek uya­nışın ana­sı­dır. Ya­nış­sız uya­nan­lar, ger­çek ayık­lı­ğa ula­şa­maz­lar, uyur-ge­zer olur­lar. İs­ra­i­lo­ğul­la­rı, ya­na­rak uyan­mış bir kit­le ol­duk­la­rın­dan dün­ya­yı avuç­la­rın­da tu­tu­yor­lar. İs­ra­i­lo­ğul­la­rı­’na hep ıs­tı­rap ve­ren çöl, Arap'a bol pet­rol ver­di de ne ol­du! Ya­hu­di hâlâ güç­lü, Arap hâlâ hor ve ze­lil.

Tan­rı bi­ze pet­rol ver­me­di di­ye ya­kın­ma­yın. Bi­ze, uyu­şuk­lu­ğa ye­nik dü­şür­me­yen bir ni­met ge­re­kir­di; Tan­rı bi­ze onu ver­di. O ni­met, Atatürk Cum­hu­ri­yet­i’dir. Be­da­va bu­lan­lar kıy­me­ti­ni bil­me­se­ler de bu cum­hu­ri­yet, bu yüz­yıl­da İs­lam dün­ya­sı­na ve­ril­miş ni­met­le­rin en bü­yü­ğü­dür.

Bü­yük ya­nış­la­rın kar­şı­lı­ğı ola­rak el­de edil­miş bir eriş­tir Atatürk Cum­hu­ri­yeti: Yüz bini aşkın şe­hit Ça­nak­ka­le'de, 20 bin şe­hit Kur­tu­luş Sa­va­şı'n­da.


Tür­ki­ye'ye, 21. yüz­yıl­da tev­hi­din en bü­yük ka­le­si ol­ma ka­de­ri­ni layık gö­ren Yü­ce Tanrı, her tür­den mi­ras­ye­di hainin yay­ga­ra­sı­nı, cum­hu­ri­ye­tin ye­ni oluş ve eriş­ler el­de et­me­sin­de ‘deneyim’e dö­nüş­tü­re­cek­tir. Sabredin göreceksiniz.

Al­lah'ın va­a­di hak­tır. El­ve­rir ki, da­ha iyi pi­şe­bil­mek için ya­na­bil­me gü­cü­nü­zü ko­ru­yun!"

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 12.09.2014 11:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa KÜPELİ 2014-09-12 23:04:06

Yüreğine sağlık hocam

Avatar
Nuran Tanrıyakul 2014-09-14 17:50:51

Hocam iyiki varsınız..Allah sizden razı olsun,sağlıklı uzun ömür versin...

Avatar
Arzu Ycl 2014-09-28 11:30:24

Yanışınıza....yakarışınıza...yanan ve yakaran güzel yüreğinize sağlık..yanan ve yakaran yürekler adına sevgi gönderiyorum. ..iyi ki varsınız..