Çok uzun süredir, tüm Dünya, Rockefeller ve Roschild gruplarının başını çektiği “İllüminati Çetesi” tarafından açıkça, alçakça, pervasızca, insafsızca sömürülmektedir.

1- Bu çete için her şey mubahtır. Tüm terör guruplarını kuran ve yöneten, gıda, enerji, gübre, ilaç, finans, kıymetli madenler, tohum, tarım ilaçları, su, silah, sinema vb sektörler dahil olmak üzere, tüm stratejik sektörlere hakim olan bu vampirlerdir.

2- Birleşmiş Milletler, NATO, GATT, Dünya Bankası, IMF, Dünya gıda, sağlık ve ticaret teşkilatları, velhasıl tüm beynelmilel kuruluşlar bu çetenin emrindedir.

3- Bu çete dünyanın her tarafında (Afrika’da, Orta ve Güney Amerika’da, Ortadoğu’da, Asya’da Türk cumhuriyetlerinde vs.) tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarını ahlaksızca ve insafsızca sömürmektedir. Her ülkede demokrasiyi yıkmakta, kendilerine uşak diktatörleri iktidara getirmekte, terör ve darbe düzenlemekte, harpler çıkarmakta, suikastlar tertip etmekte, rüşveti ve her türlü ahlaksızlığı yaygınlaştırmakta, tam anlamı ile (özellikle cemaatler yoluyla) din istismarı yapmakta, en yaygın biçimde şantaj icra etmektedir. Milyarlarca insanı açlık ve sefalete mahkûm etmektedirler.

4- Bu ahlaksızlık bataklığında başı ABD çekmektedir. Daha doğrusu, Siyonist, Evanjelist grubu parsayı toplamaktadır. Zavallı ABD halkı da mağdurdur. Zira kendileri de bu çetenin kölesidir. Mesela 55 milyon ABD’li aşevlerine mahkûm durumdadır. Milyonlarcası sokaklarda sürünmektedir. Demokrasi, insan hakları söz konusu değildir. Zira, (Trump gibi) tüm başkanlar İsrail’in kuklasıdır. Evanjelist, Siyonist çetenin uşağıdır. (BM’deki saldırgan, kendini beğenmiş haline bakan, bir matah zanneder)

- ABD’yi, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere takip etmektedir. Ancak hepsinin üstünde İsrail vardır. Her şey bu haydut ülkenin çıkarlarına göre ayarlanmaktadır.

5- Başta bazı İslam ülkeleri olmak üzere, sömürülen tüm ülkelerde, demokrasi ve hukuk düzeni yoktur. Başlarına zalim, müsrif, rüşvetçi, hırsız, şahsiyetsiz ve kendilerine köpeklik eden diktatörler getirilmiştir.

- Bu ülkelerde her gün yeni rezaletler, ahlaksızlıklar, rüşvetler, yolsuzluklar, ahlaksızlıklar, cinayetler, kanunsuzluklar vb. ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu diktatörler bir türlü defedilememektedir.

6- Dünyanın her tarafında koyu sefalet ve arsızca bir sefahat hakimdir. Bir tarafta açlıktan ölenler, diğer tarafta da ahlaksızca israflar mevcuttur. (Rusya, Çin, Hindistan, Ortadoğu, ABD, Türk cumhuriyetleri vb. zenginlerinin yaptıkları israflar, mantığa ve vicdanlara sığmamaktadır.)

7- Bu tablo içinde aklımızı başımıza almamız gerekmektedir. Mesela;

a) ABD, en hain, kalleş, ikiyüzlü, ahlaksız, iflah olmaz düşmanımızdır. Kukla Trump’a ve İsrail uşağı ABD yönetimine asla güvenilmez. Hiçbir dediklerine inanılmaz. Hiçbir zaman dostumuz olmamıştır. Daima ülkemizi parçalamaya çalışmıştır. (Evanjelist Ermenilerin, ABD okullarının, Barış Gönüllülerinin, Çekiç Gücün, NATO’nun, IMF ve Dünya Bankası’nın, ABD maşası (PKK başta olmak üzere) terör örgütlerinin, ABD konsoloslarının, Kürt görünen kripto Ermenilerin, misyonerlerin, Yehova şahitlerinin, içimize salınan ihanet odağı, ülkemizin her tarafını örümcek ağı gibi saran dernek, vakıf ve cemaatlerin melanetlerini unutmayalım. Bütün darbeler ABD ve İsrail tarafından planlanmış ve uygulanmıştır. (27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi.)

- Ve hâlâ, “Stratejik Ortak” sözü sarf edilebiliyor? Halâ bu ihanet odağından medet umuluyor? Ve hâlâ Tohumculuk Kanunu, Maden Kanunu vb. hatalar düzeltilmiyor. Pamuk, tütün, pancar vb. ürünlerin üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıyor? ABD üsleri kapatılmıyor?

b) Akdeniz’de Türkiye yok farz ediliyor. Katar ve Filistin bile davet ediliyor. Biz çağrılmıyoruz?

- Hani Katar bize dost idi? İçilen su ayrı gidilmiyordu? Tank fabrikamız bile kendilerine peşkeş çekiliyordu?

- Filistin’e bizden başka yardım eden var mıdır? Ama hep nankörlük ettiler. Ermeni soykırımı için pul bile bastırdılar. Bu nankörlükleri yüzünden de hiç huzur bulamıyorlar.

- Aynı durum Suud ve Haşimi aileleri (Arabistan ve Ürdün) ile Kırım halkı için de geçerlidir. Osmanlıya ihanet, onları köleliğe mahkûm etmiştir. Ermeniler de sefalet içinde sürünmektedirler. Bir çıkarcı kesimin oyuncağı haline gelmişlerdir.

- ABD’de tabii afetler hiç bitmiyor. Can güvenliği kalmadı, her gün katliamlar yaşanıyor. Uyuşturucu tüm gençlerini esir aldı. Yaptıklarının bedelini ödüyorlar. Yukardan beri yazdığım tablo AKP’nin aklını başına getirmelidir!..

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol