banner1697
Aydın Mutlu Dinçoğul
Aydın Mutlu Dinçoğul
Yazarın Makaleleri
Muharrem İnce'nin Üslup Ve Tarzı!
Siyaset de, tıpkı doğa gibi boşluk tanımaz ve boşlukları, şu ya da bu şekilde acilen doldurur. Siyasette kazanım, öngörü sahibi olup, pazılı erken dolduranın hakkıdır. Toplumsal hayatımızın değişim ve dönüşümü, ezber bozan trendlerin/eğilimlerin...
Kürt-Türk Özgürlük İttifakı
Bu seçimlerden Erdoğan ve İnce ile HDP ve MHP kazanarak çıkmıştır. Toplumsal kutuplaşma sürüyor, toplumu barıştıracak köklü ve yapıcı bir ittifak gücüne ihtiyaç var. Şimdi bütün ötekileştirmeleri aşarak, özgürleşme ve adalet...
İslam'ın Laikliği Ve Barış Kültürü
İslam coğrafyası yenilikçi bir açılıma gebedir ve doğumun süresi, laik Müslümanların mücadelesine bağlıdır. Kapitalist Emevi İslam'ı, Türkiye'de sahte Müslüman dirilişin, son perdesini oynamaktadır. Osmanlılaşma ruhu çökmekte...
İnce'ye İnce Bir Tuzak Mı?
1980'den beri keskinleşerek devam eden ülkenin kutuplaştırılma ve yarılma süreci, son on beş yılda artarak derinleştirildi. Her fırsatta ötekileştirme ve şeytanlaştırma, toplumsal kutuplaşmaları doruğa çıkardı. Hâl ve yönelim...
Birleşmek Mi Ayrışmak Mı?
Geleceğimizi şekillendirmek bizim ellerimizdedir. Bize, kendilerine göre hazır bir gelecek reçetesi sunanlara asla itibar edilmemelidir. Eşit ve özgür, saygın ve adaletli bir birliktelik içinde varlığımızı sürdürmemiz mümkündür. Bunun...
Devlet Ve Eşitler Arası Sorumluluk Bilinci
Türkiye'nin çok sesli siyasete geçme ve siyaseti, yalan dolandan arındırarak şeffaflaştırma ve siyaseti, çatışma değil uzlaşma alanı olarak kurumlaştırma mücadelesi, yarım asrı aşarak, hâlâ devam etmektedir. İnsan kısım kısım,...
Adaletli Bir Özgürlük İçin...
Vatanımızda, dünyaya bakış ve hayat tarzları gittikçe daha belirgin düzeyde farklılaşıyor. Bir taraf, Türk milleti adına çevre bölgeleri ele geçirebilecek ve dünyaya kafa tutabilecek askeri, ekonomik ve politik bir güce, İslami bir şemsiye...
Sağ ve Sol'un Kavramsal Yüseyselliği...
İslam, sağ ve sol gibi güncel, göreli ve yüzeysel politik kavramlarla daraltılamaz. İslam, bütünüyle ve sadece sol ya da bütünüyle ve sadece sağ olarak görülemez. İslam'ı daraltma ve sınırlama işlemleri, İslam'ın tutarlı...
Hangi İslam?
Eğer mevcut İslam, kötülüklere son vermek ve kötülük odaklarına karşı direnmek için, açık bir eylem felsefesini hayatla buluşturmuyor ise o İslam; adalet, hakikat ve merhametten uzaktır ve sahtedir. Bu sahte dine karşı mücadele etmek,...
İslam'ın Mülkiyet Anlayışı...
Kur'an; dünyevi, beşeri ve batıl sistemlerin dışında, kapsayıcı ve adaletli bir sistem getirmiştir. Ancak bu ilâhi olduğu kadar dünyevi sistem, tarihte çok kısa dönemler dışında tam anlamıyla uygulanmamış ve selefi, sufi, eşari...
Dünyevi Ve Akli Olmak...
Bugün dünya Müslümanları siyasette, ekonomide, kültürde, sanatta ve teknolojide, yani hiçbir dünyevi alanda önde değildir. Müslümanların, faziletli ve ahlâki hayat tarzlarıyla örnek olmaları, akıl ve bilim ölçüleriyle insanlığın öncüsü...