YAŞ MAĞDURLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ilişiği kesilen subay ve subaylara emeklilik hakkı sağlayan tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

17 Şubat 2011 Perşembe 00:04
YAŞ MAĞDURLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Tasarı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na bir geçici madde eklenmesini öngörüyor.
Buna göre, tasarının yürürlüğe gireceği tarihten önce, YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilenlerin veya bunların vefatı halinde hak sahiplerinin getirilen düzenlemeden yararlanması için 60 gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvurması gerekecek. Başvurular, bakanlıkta kurulan bir komisyonda incelenecek; en geç bir yıl içinde başvurunun ret veya kabulüne karar verec
YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişikleri kesilenlerin, bu tarihten, düzenlemenin yürürlük tarihine kadar geçen süreleri TSK'da geçmiş kabul edilecek.
Bu kişilerin TSK'dan ilişiklerinin kesildiği tarih ile düzenlemenin yürürlük tarihi arasındaki döneme ilişkin yatırılmamış sigorta prim ve emekli keseneği, kurumlarınca ödenecek. Bu kapsamda olup da araştırmacı kadrolarına atananların, atandıkları tarih ile düzenlemenin yürürlük tarihi arasındaki süreye ilişkin kesenek ve karşılıkları göreve başladıkları kamu kurum ve kuruluşlarca ayrıca ödenecek.
Bu haktan yararlanacaklar, emekliliğe ilişkin sosyal ve özlük hakları bakımından emsali subay ve astsubaylarla eşitlenecek. Getirilen düzenlemeye hak kazananlardan emekli olanların kendilerine, hayatta değilse kanuni mirasçılarına; emsallerinin emekli olduğu tarihteki özlük hakları üzerinden emeklilik veya dul ve yetim aylığı bağlanacak; ikramiye ödenecek. 
Başvuru sahiplerinin eşdeğeri statüdeki subay ve astsubayların tamamı emekli değilse, başvuru tarihindeki emsallerinin katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi şartıyla, emeklilik işlemleri yapılarak aylık bağlanacak ve ikramiyeleri ödenecek.
Ancak, bunlardan daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara yüksek olan aylık bağlanacak.

ARAŞTIRMACI KADROLARINA ATAMA
Başvuruları inceleyecek komisyon, isteyenleri, Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının ''araştırmacı'' unvanlı kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirecek. Başkanlık, 45 gün içinde, kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atanmalarını teklif edecek.
Teklife ilişkin yazının atamayı yapacak kurum ve kuruluşa intikalinden itibaren 30 gün içinde atama işleminin yapılması zorunlu olacak. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirecek.
Bunlara, statüsüne göre, düzenleme uyarınca karargahta görevli emsali subay ve astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar ödenecek. Aylıklar, emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulacak. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda azami rütbe tavanı, subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda kademeli kıdemli başçavuş olacak.
Statüsüne göre, emsalleri emeklilik hakkı kazanamamış durumdakilerden isteyenler araştırmacı olmak için başvurabilecek. Halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlardan da araştırmacı kadrosuna atanacak. Bunlar karargahta görevli emsalleriyle aylık ve diğer özlük haklarına sahip olacak.

ÖĞRENİM BORÇLARI
Düzenleme gereği yapılacak her türlü ödemelerle ilgili zaman aşımı süresi düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren işleyecek, bu kişilerin varsa öğrenim giderleri borcu tahsil edilmeyecek.
Bu kişilere ilişiklerinin kesildiği tarihteki rütbe ve kıdemleri üzerinden emekli kimlik kartı verilecek, ayrıca emekli TSK mensuplarına tanınan sosyal haklardan yararlanmaları temin edilecek. Ayrıca, bu kişilere emsallerinin ödediği aidat ve kar paylarının güncel tutarlar ödemeleri şartıyla OYAK üyeliği haklarından yararlanma imkanı getiriliyor.

BİN 500 ARAŞTIRMACI KADROSU
Bu kişilerin sicil dosyalarında yer alan TSK ile ilişkilerinin kesilmesine esas tüm bilgi ve belgeler, herhangi bir başvuru aranmaksızın hükümsüz sayılarak, dosyalarından çıkarılacak ve herhangi bir işleme esas alınmayacak.
Başvurunun reddi halinde bu işleme ilgililer Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açabilecek.
Düzenleme uyarınca yapılacak atamalarda kullanılmak üzere bin 500 araştırmacı kadrosu ihdasını öngören tasarı, bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriyor. Bu kadrolardan kullanılmayan veya herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılacak. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol