İŞTE KIRMIZI DOSYALI ZİRVENİN AYRINTILARI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. İşte o 10 maddelik çözüm önerisi.

07 Haziran 2012 Perşembe 10:01
İŞTE KIRMIZI DOSYALI ZİRVENİN AYRINTILARI

 Görüşmede Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerini kapsayan bir raporu Başbakan Erdoğan'a verdi. 

Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu katıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun TBMM çatısı altında çözümüne ilişkin yol haritasını Erdoğan’a iletti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun görüşmede Erdoğan’a ilettiği yol haritası şöyle;
"KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TBMM BÜNYESİNDE ‘TOPLUMSAL MUTABAKAT KOMİSYONU’ VE TBMM DIŞINDA ‘AKİL İNSANLAR GRUBU’ OLUŞTURULMASI" ÖNERİSİ...
1. Kürt meselesi ülkemizin gündeminde sürekli olarak ve üst sıralarda yer almaya devam etmektedir. Bu meselenin çözülememesinin bir sonucu olarak şiddet olayları ve terör eylemleri sürmektedir. Her gün can kayıpları yaşanmakta, ülkemizin beşeri ve ekonomik kaynakları heba olmaktadır
2.Cumhuriyet tarihi Kürt meselesinin salt güvenlik eksenli politikalarla çözülemeyeceğinin kanıtlarıyla doludur. Genelkurmay Başkanlığı’nın verilerine göre, 1984 ile 2009’un Nisan ayı arasında tam 11 bin 735 güvenlik görevlisi ile 30 bine yakın PKK mensubu ve binlerce sivil yurttaşımız hayatlarını kaybetmişlerdir. Faili meçhul cinayetlere kurban gidenler ile kayıpların sayısı bu rakamlara dâhil değildir.
3.Güvenlik eksenli politikaların Kürt meselesini çözemediği acı tecrübelerle aşikâr hale gelmiştir. Başka seçeneklerin hayata geçirilmesi, ertelenemeyecek bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktır. Bu bağlamda, siyasi alanın toplumsal barışı sağlayacak demokratik bir çözüm için yeniden düzenlenmesi ve yeni araçların devreye sokulması gerekmektedir. 
Bugüne kadar değişik Hükümetler döneminde yapılan açılımlar istenilen sonuçları tam olarak vermemiştir. Bu olumsuz durumun esas nedeni, siyasi çözümün sadece Hükümetlerin işi olarak görülmesi ve TBMM’nin yeterli ölçüde sorumluluk üstlenmemiş olmasıdır. Bu, sorunun kapsayıcılığıyla bağdaşmayan bir yaklaşımdır. 
4.Ülkenin önemli ve bütün toplumu ilgilendiren sorunlarının çözümünün asli adresi TBMM’dir. Kürt meselesinin çözümü ulusal mutabakat gerektirmektedir. Ulusal iradenin tecessüm ettiği çatı TBMM olduğuna göre, ulusal mutabakatın oluşacağı yer de TBMM’dir. 
5.Toplum, kutuplaşmanın ve gerginliğin sürekli artmasına yol açan çözümsüzlük ortamından kurtulmak ve insanlarımızın artık yaşamlarını yitirmeyeceği, barış, huzur, güven ve güvenliği sağlayacak bir çözümü görmek istemektedir.
6.Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren temel bir konuda çalışma başlatarak uzlaşma arayışına giren TBMM’nin Kürt meselesinde benzer bir çalışma içinde olmaması/olamaması, izah ve kabul edilebilir bir durum değildir. 
7.Bu mülahaza ve nedenlerle Kürt meselesinde, TBMM denetiminde bir süreç ve mekanizma oluşturulmasını gerekli görmekteyiz. Bu önerimizin amacı; siyasi partiler arasında doğrudan ve sürekli bir diyalog imkânı yaratmaya; görüş ve yaklaşım farklılıklarını asgarî düzeye indirmeye ve siyasetin dilini uzlaşma ve demokratik çözüm temeline oturtmaya çalışmaktır. Böylece bu meselenin; siyasi partiler arasında polemik, yıpratma, üstünlük ve yenilgi konusu olmaktan çıkarılacağını umut ediyoruz. 
8.Önerimiz, TBMM bünyesinde bir “Toplumsal Mutabakat Komisyonu” ile sivil alanda, TBMM ile bağlantılı ve koordineli şekilde faaliyet gösterecek bir “Akil İnsanlar Grubu” oluşturulmasını öngörmektedir. 
9.Toplumsal Mutabakat Komisyonu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin eşit katılımıyla toplam sekiz üyeden oluşacaktır. 
Bu komisyonun çalışmalarına yardımcı olacak Akil İnsanlar Grubu ise, yine siyasi partilerin eşit sayıda önerecekleri toplam on iki üyeden oluşacaktır. 
Toplumsal Mutabakat Komisyonu, kendi çalışma kural ve yöntemlerinin yanı sıra Akil İnsanlar Grubu’nun da görev tanımını belirleyecektir.
10. Toplumsal mutabakat arama sürecinin işleyişi ve gelişimi sürecinin konusundaki öngörümüz de aşağıdaki gibidir: 
a)Hükümet; terör ve şiddetin sona erdirilmesi ve silahsızlandırma konuları dâhil, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin düşünce ve önerilerini, bugüne kadar olanların değerlendirmesini de yaparak TBMM Başkanının oluruyla Toplumsal Mutabakat Komisyonu’na iletecektir. 
b)Hükümetin yaklaşımı Toplumsal Mutabakat Komisyonu tarafından ele alınacaktır. Her siyasi parti, hükümetin mevcut duruma dair tespitlerine ve geleceğe dönük politikalarına ilişkin eleştiri ve önerilerini bu çalışmalar sırasında gündeme getirme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca devletin ilgili kurum ve kuruluşları da görüşlerini Toplumsal Mutabakat Komisyonu’na ileteceklerdir.
c)Akil İnsanlar Grubu, öncelikle TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partilerin görüşlerini alacaktır. Bu arada hem kendisi düşünce ve öneri üretecek, hem Toplumsal Mutabakat Komisyonu’nun kendisine vereceği görevleri yerine getirecektir. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız da katkılarını Akil İnsanlar Grubu üzerinden yapacaklardır.
d)Toplumsal Mutabakat Komisyonu çalışmalarını, göreve başlamasından itibaren altı ay içinde bitirerek, hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kurulu’na sunacaktır. 
e)Genel Kurul, rapor üzerindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra, üzerinde mutabık kalınan ve ortak aklı yansıtacak önerileri, uygulanma isteği ve amacıyla Hükümete iletecektir.
f)Bu önerilerin hayata geçirilmesi bakımından bütün siyasi partiler mutabakatın unsurları doğrultusunda Hükümete yardımcı olacaklardır. 
BAŞBAKAN ERDOĞAN: "GEREKİRSE KILIÇDAROĞLU İLE ULUDERE'YE GİDERİM"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir televizyonda katıldığı 'Gündem Özel' programında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu ile gerekmesi halinde Uludere'ye gidebileceğini belirten Erdoğan, Kuzey Irak'taki terör konusunda olumlu adımların atıldığını söyledi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ATV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında gazeteciler Erdal Şafak, Taha Akyol, Mustafa Karaalioğlu, Ekrem Dumanlı'nın sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'ta terör konusunda olumlu adımların atıldığına dikkat çeken Başbakan Erdoğan şunları şöyle konuştu:
"Olumlu gelişmeler var. Başta Mesut Barzani olmak üzere, kendileriyle orada ve burada yaptığımız görüşmelerde, olumlu adımları, her ne kadar henüz istediğimiz noktada değilse de, terör konusunda da, olumlu belli adımlar atılıyor. Biz şu anda, Neçirvan Barzani ile yaptığımız görüşmelerde, onda da bu yaklaşımları görüyoruz. Olayın boyutları genişlemeye başladı. Irak çok ciddi bir sıkıntının içinde. Irak'ın bu sıkıntısının içinde, Mesut Barzani çok ciddi bir rol oynadı ve ortaya çok ciddi bir duruş koydu. Sergilediği bu duruş böyle devam ederse, şöyle ya da böyle, şu anda Irak'ta yeni bir demokratik yapılanma ve açılım ortaya çıkacak. Önümüzdeki günler böyle birşeye de gebe. Bu konuları kendileriyle görüştüm. Kuzey Irak'ın bizimle olan ilişkilerinin geleceğe yönelik olmazsa olmazları var. Biz burada Kuzey Irak'ı hiçbir zaman dışlamadık. Rahmetli Turgut Bey, o zamanlara vardığımızda, pasaportuna varıncaya kadar veren bir ülkeyiz. Saddam'ın zulmünden kaçtıkları zaman, biz burada 1 milyona yakın insanı biz Güneydoğu'da ağırladık. Bu dönem içerisinde de bunlar bizim bir defa, bir tarafa atıp, koyamayız, kardeşlerimizdir. Irak'ta da bu mezhepsel, etnik çatışmaları bir kenara atıp, Iraklılık bilinci içerisinde bir bütünleşmeyle parlamentoda, son zamanlardaki olumsuz adımlar ki, Maliki'nin olumsuz adımlarıdır, bu olumsuz adımları parlamenter demokrasi içerisinde çözmeleri, Kuzeyi de çok daha olumlu, çok daha farklı etkileyecektir." 
"BARZANİ PKK'DAN RAHATSIZ"
Barzani'nin PKK'ya karşı tavrını değerlendiren Erdoğan, "Barzani bu işlerden rahatsız. Söylediklerini söylüyorum, onlar da artık sabrının son demlerini oynuyorlar. Biz diyorlar bundan rahatsızız. Hatta biliyorsunuz Ulusal Kürt Kongresi'ni toplama niyeti de sadece bundan dolayıydı. Biz dedi, 'kendilerinden silahlarını bırakmalarını isteyeceğiz çünkü Türkiye ile bizim aramızda herhangi bir sıkıntı olamaz, olmamalı. Bunu ortadan kaldırmalıyız ve bununla ilgili atılması gereken adımları atacağız' dedi. 
"KILIÇDAROĞLU İLE ULUDERE'YE GİDERİM"
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde oylarını arttırdığını ifade eden Erdoğan, "Uludere'ye Kılıçdaroğlu ile birlikte gitme gibi bir proje var mı?" sorusu üzerine, "Bugünkü görüşmemizin arasında bir ara 'gerekirse ona da gidebiliriz' gibi bir ifade kullandı, ki bu çalışma ikimizin arasında başlarsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na biz seninle birçok yerlere gidebiliriz derim. O sorun bölgelerini beraber gezeriz, inceleriz" dedi. 
GEREKSİZ YERE TUTUKLU YARGILANANLAR VAR 
Yargı reformu ile ilgili bilgi veren Başbakan Erdoğan, "Tutuksuz yargılanabileceği halde maalesef tutuklu yargınlanan insanlar var. Bu askerdir, gazetecidir, bu bir siyasidir, kim olursa olsun. Bu insanların tutuksuz yargılanmaları mümkünken, Niçin illa bir tutuklu yargılama süreci yaşanıyor. Bu süreci bizim yumuşatarak atlatmamız lazım. Bunlar ülkede yargıyı da zor duruma sokuyor. Yargıya güven artmışken, şimdi azalmaya başladı" diye konuştu.

yuzdeyuzhaber

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol