DÖRT KOLDAN İTİRAZ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve meslek odaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), Çınarlı’da 8 bin 181 metrekarelik eski araç muayene istasyonu arazisini satabilmek için yaptığı imar plan değişikliğine itiraz etti.

29 Nisan 2014 Salı 10:58
DÖRT KOLDAN İTİRAZ

 Resmi tesis alanını, merkezi iş alanına dönüştüren ve ticari fonksiyon kazandıran plan geri çekilmezse iptal davası açılacak.

Konak ilçesi sınırlarındaki Mersinli Mahallesi Çınarlı bölgesinde yeralan Karayolları eski muayane istasyonunun yeraldığı 8 bin 181 metrekarelik arazi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 18 Temmuz 2013 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alındı. İki yıl içinde tamamlanması öngörülen özelleştirmeyle ilgili olarak diğer örneklerde olduğu gibi yine araziye değer kazandırmak amacıyla imar plan değişikliği uygulaması için harerekete geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 1/1000 ölçekli imar planlarında resmi tesis alanı olan ve 2 emsal inşaat hakkı bulunan 8 bin 181 metrekarelik arazinin kullanımını 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda MİA’na (Merkezi İş Alanına) dönüştürdü. Öte yandan emsal oranını da 3.5’e çıkarttı. Böylece, araziye ticari fonksiyon kazandırıldı. İmar mevzuatı gereği görüşlerini sormak üzerine planı gönderdiği Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi değişiklikle ilgili olumsuz görüşlerini bildirdi.

ÖİB BELEDİYELERİ DİKKATE ALMADI

Belediyeler’in karşı duruşlarını dikkate almayan ÖİB, imar planını onayladı. Planla ilgili tepkilere yanıt olarak ise Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı 1/25 bin ölçekli nazım plan ana kararlarına uygun olduğunu belirtti. Ancak, askıya çıkan 1/5000 ölçekli plana İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi itiraz etti. Konak Belediyesi de askı süresi sonunda 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz edecek.

PLAN SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPIYI AZALTICI

Büyükşehir Belediyesi, plana yaptığı itirazında öncelikle alt ölçekli planlarda var olan sosyal kültürel donatı ve teknik altyapı alanlarını azaltıcı plan değişikliği yapılamayacağına dikkat çekti. Çınarlı’daki arazinin alt ölçekli planlarda sosyal ve teknik altyapı alanı olarak ayrıldığını, ÖİB tarafından ağırlıklı olarak “Merkezi İş Alanı” kullanımına dönüştürülmesinin 1/25 bin ölçekli Nazım Plan genel ilke ve stratejilerine ters olduğunu bildirdi.

MÜLKİYETE DAYALI PARÇACI PLAN

1/5000 ölçekli planda bu arazinin “Yönetim Merkezleri” kullanımına, 1/1000 ölçekli planda da 2 emsal koşullu Resmi Tesis alanına ayrıldığı belirten Büyükşehir Belediyesi “Özelleştirme İdaresi imar planı ise Yeni Kent Merkezi bütününü kapsayan bu iki planın temel ilke ve kararlarından kopuk biçimde sadece mülkiyete dayalı olarak parçacı nitelikte hazırlanmış olduğu, dolayısıyla plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu görülmektedir. Bu planlar, Yeni Kent Merkezi’nin genel ilke ve strtajilerinin yanısıra plon natlar, zayiat oranları gibi konular yönünden de plan ana kararlarıyla örtüşmemektedir” itirazını ÖİB’na bildirdi. 

TRAFİK SORUNLARI YARATIR

Parselin güneyinde metro hattı, diğer yönlerde ise eğitim, sağlık ve resmi tesis alanları ile çevrelendiğini, yaya yollarından cephe aldığını belirten Büyükşehir Belediyesi, merkezi iş alanı fonksiyonunun getireceği yoğunluğu karşılayacak ulaşım olanakları bulunmadığını, önemli oranda trafik sorunları oluşacağını açıkladı. İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılmasıyla gerçekleşebileceğine dikkat çeken Büyükşehir Beledilyesi, yürürlükteki 5000 ve 1000 ölçekli imar planlarında sosyal ve teknik altyapı alanlı olarak ayrılmış olan bu parselin hiçbir teknik gerekçeye dayanmadan büyük bölümünün MİA kullanımına dönüştürümesinin imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olduğunu bildirdi.

BÜYÜKŞEHİR, KONAK VE MESLEK ODALARI KARŞI ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi, ÖİB’nın plan değişikliğine yaptığı gibi mülkiyete dayalı olarak parçacı yaklaşımla yapılan imar planı değişiklerinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan planlama ilke ve esaslarına aykırı olduğuna itirazını da şiddetle savundu. Bu nedenlerle de Çınarlı’daki parselin büyük bölümün merkezi iş alanı bir kısmının da park kullanıma dönüştürülmesine ilişkin 5 bin ve bin ölçekli imar planı değişişiklerine İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri, plan bütünlüğü, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de 1/5000 ölçekli plana benzer gerekçelerle itiraz etti. Konak Belediyesi de 1/1000 ölçekli plana itiraz edecek. Büyükşehir Belediyesi ve meslek odaları ÖİB itirazları dikkate almazsa iptali için dava açacak.
Utku BOLULU / İZMİR

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 29.04.2014 11:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol