HOCA'YI HEDEF ALDILAR!

İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk'ün öldüğü şeklindeki haberleri kimin yaptığı ortaya çıktı

04 Ağustos 2014 Pazartesi 17:45
HOCA'YI HEDEF ALDILAR!

 Bazı internet siteleri tarafından yapılan, ilahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk'ün öldüğü şeklindeki haberler, Twitter'da hızla yayılınca ortalık karıştı.

Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı. Halkın Yükseliş Partisi kurucusu, ilahıyatçı ve yazar Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün öldüğü iddiaları Facebook ve Twitter'da gece yarısından itibaren dillendirilmeye başlandı. Bazı kullanıcılar "Başımız sağ olsun... Allah'ın rahmeti ve nuru daima üzerinde olsun" şeklinde mesajları yazıp, aralarında ünlü gazeteci ve yazarlarında bulunduğu pek çok Twitter kullanıcısı da başsağlığı dileyince ortalık karıştı.

Ama bu haberler kısa zaman içinde yalanlanınca Öztürk'ü sevenler de derin bir nefes aldı, Öztürk'ün yakınları olduğunu dile getiren bir grup 'Hocamızın sağlığı son derece yerinde. Ekmeleddin İhsanoğlu hakkındaki sözlerinden dolayı, bazı çevreler hocamızı hedef almışlardır. Hocamız tatilden geldi, Evinde mışıl mışıl uyuyor' açıklamasını yaptı.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk (d. 22 Haziran 1945, Bayburt [1] veya Sürmene), Türk ilâhiyat profesörü, İslam hukukçusu, yazar, eski milletvekili, felsefeci.

Kimliği

Yaşar Nuri Öztürk, Bayburtlu bir anne ile Sürmeneli bir babanın çocuğu olarak Trabzon'un Sürmene ilçesinin Küçükdere köyünde doğmuştur. Çoğu Çaykara'da bulunan Niyazoğlu sülalesindendir. İlk eğitimini babasından Kur'an okuyarak aldı ve 9 yaşında hâfız oldu. On yıllık klasik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilâhiyat tahsilini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra, üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında "İslam Felsefesi" konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya'da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransa'da Grenoble Üniversitesi'nde çalıştı. New York'ta "İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sufi Düşünce" dersleri okuttu.

Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982'de "Türkiye Milli Kültür Vakfı" ödülünü kazandı.

Hayât hikâyesi

Yurt dışında ve yurt içinde pek çok yerde İslâm Dîni'nin zihniyeti, insan ve insan hakları konularında konferanslar verdi. Türkiye'de Kur'ân-ı Kerîm'in Özüne Dönüş Hareketi'nin öncüsü olan ve Time Dergisi'nin gerçekleştirdiği "20. Yüzyılın En Önemli Kişileri" listesinde kamuoyunca belirlenen yüz isim arasında ilk 10 arasına giren Yaşar Nuri Öztürk [2] aynı zamanda da, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. ABD-New York’ta (The Theological Seminary of Barrytown) bir yıl misafir profesör olarak “İslam Düşüncesi” dersleri okuttu. Aynı süre içinde, The World Scripture’ın İslam bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında elliye yakın kitabı vardır. Özellikle onun "Kur'an'daki İslâm" adlı ansiklopedi vasfındaki kitabı, Yaşar Nuri Öztürk tarafından çoğu konferansında telkin edilmektedir.

1992 yılında İstanbul Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi kuruldu 19.11.1993 yılında ise Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk kurucu dekan olarak atandı.

“Kur’an’ın Yorum Katılmamış İlk Türkçe Çevirisi”ni yapan ilahiyatçı olduğu iddia edilir. 1993-2003 yılları arasında 126 baskı yapan bu çeviri, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Çok Baskı Yapan Kitabı” sayılmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Siyâsî yaşamı

Yaşar Nuri Öztürk, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Daha sonra CHP den istifa etti. Ardından da Halkın Yükselişi Partisini kurdu ve bu partinin Genel Başkanlığını 4 yıl boyunca sürdürdürdükten sonra 19 Ekim 2009 tarihinde üniversite ile çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasi yaşamını sona erdirmiş oldu. Öztürk, İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Paşabahçe semtinde ikâmet etmektedir.[3] Ayrıca "Saba Tümer ile Bugün" programında Kur'an meâli yorumlamakta; facebook, twitter ve telefon üzerinden gelen sorulara cevap vermektedir.

14 şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlanmıştır.
İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe[4] ve İmâm Zeyd[5] hakkındaki kişisel görüşleri

    Ana maddeler: Şî?a-i Ulâ, Hanefîlik, İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit, Zeydîlik, ve Zeyd bin Ali

Onun aslında Hanefîlik ile i'tikaden pek ilgisi bulunmadığını ifade ediyor:
“     İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe, H. 121 / M. 739 yılında “Hânedan-ı Alevîyye” mensuplarından “İmâm Zeyd bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn” tarafından Emevî Hâlifesi Hişâm bin Abd’ûl-Melik’in zâlimâne idaresine karşı çıkarılan isyânı da Hazreti Muhammed’in komuta ettiği Bedir Savaşı’na benzetmiş, ve destek vermekten hiç te çekinmemişti.[6]     ”

Ayrıca “İmâm Zeyd” ile olan fikri benzerliğine de şu cümlelerle değiniyor:
“    

    “İmâm Zeyd”, – “Eftâl olarak nitelendirilen daha seçkin bir şahıs varken, Mafdûl olarak adlandırılan daha az seçkin olan bir başka şahıs tercihen hilâfet makamına getirilebilir” görüşüyle İmamiye Şiası’ndan,
    “İmâm-ı Â’zam” ise, – Zâlim yönetimlere kılıçla isyân etmeyi farz kabul eden görüşüyle, önderi olarak gösterilen günümüz “Ehl-i Sünnet vel Cemaat” i'tikadından,

ayrılmaktalardı.[7] Akabinde verdiği fetvâlar ile sürekli olarak Ehl-i Beyt’e arka çıkan, ve Alevîler’i[8] destekleyen Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit[9] te Halife Mansûr tarafından katledildi.[10]
    ”
Ayrıca bakınız: Emevîler, Hişam bin Abdülmelik, Emevîler devrinde Alevîler, Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî ile Abbâsîler devrinde Alevîler

Bâtınî Karmatîlik hakkındaki kişisel görüşleri

Bâtınî-Karmatîlik konusundaki görüşlerini ise HALLÂCI MÂNSUR isimli İki ciltlik eserinin birinci cildinde açıklıyor. Birinci cildin ilk Elli sayfalık giriş kısmı Karmatîler'in kurdukları toplumcu sistemin ne kadar da başarılı olduğundan bahsetmektedir.[11]

Kitapları

    Kur'an'ı Tanıyor musunuz? (O'nu hiç okudunuz mu?)
    Din Maskeli Allah Düşmanlığı "Şirk" ve Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi: "Deizm"
    Allah ile Aldatmak
    Türkiye'ye Mektuplar
    Asr-ı Saadet Şehitleri
    Kur'an'ı Anlamaya Doğru
    400 Soruda İslam
    Ehlibeyt'in Annesi Hazreti Fatıma
    Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali
    Kur'an Açısından Küresel Afetler
    Kur'an'ın Öğrettiği Dualar
    Atatürk'ten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni)
    Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası
    Anadilde İbadet Meselesi Çiğnenen Bir Kitlesel Hakkın Savunulması
    Kur'an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)
    Cevap Veriyorum (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)
    İslam Nasıl Yozlaştırıldı Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid'atlar
    Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar)
    Kur'an'ın Temel Kavramları
    Kur'an'daki İslam
    Fatiha Suresi Tefsiri
    Tarihi Boyunca Bektaşilik
    Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar
    Mevlana ve İnsan
    Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf
    Kur'an penceresinden kurtuluş savaşı'na bir bakış
    Asrı saadetin Büyük Kadınları
    Yeniden Yapılanmak Kur'an'a Dönüş
    Din ve Fıtrat (Yaratılış)
    Çıplak Uyarı
    Kur'an Açısından Küresel Afetler
    Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Azam Ebu Hanife
    İmamı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya)
    Kuran'ın Yarattığı Mucize Devrimler
    İnsanlığı Kemiren İhanet DİNCİLİK (Zulümleriyle Dini Kirletenlerin Tarihi)
    Maun Suresi Böyle Buyurdu (Din Maskeli Zulme Tanrı'nın Vuruşu)
    Enel Hak İsyanı Hallâc-ı Mansur (Darağacında Miraç) - 2 Cilt
    Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmamı Azam Ebu Hanife (Esas Fikirleri Gölgelenen Önder)
    Kur'an-ı Kerim'de Lanetlenen Soy

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 04.08.2014 17:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
tuncer kırhan 2014-08-04 18:12:02

hocaya geçmiş olsun, yalnız kendi ifadesiyle " ben ilahiyatçı değil, hukukçuyum diyen bir adamı israrla ilahiyatçı yapmamalıyız.

Avatar
Zeki Şengül 2014-08-04 20:48:32

Çok şükür yalan çıktı

Avatar
Fadime arslan özbek 2014-08-04 20:57:18

Hocamın ömrünü uzattılar. Sağlıklı daha uzuuuuun yıllar diliyorum. Bizim ona çok ihtiyacımız var.

Avatar
ISMET Coban 2014-08-04 22:54:38

Cenabı allahım sizlere uzun ömürler versin bu bu ulusumuzun sizin gibi önderlere bilim insanına coooook ihtiyacımız var sevgilerimle

Avatar
mukadder zaimoğlu 2014-08-05 13:46:29

Yaprakdökümü diyerek hocamdan bahseden sitelere merak etmeyin on gün sonra hangi yaprakların döküleceğini göreceğiz diye boş oturanların yalan haber ürettiklerini yazdım, allah hocama sağlık versin