'TORBA' TASARI YASALAŞTI

Kamunun vergi ve prim alacaklarını yapılandıran, çalışma hayatını düzenleyen, üniversiteliye af getiren, kapatılan siyasi partilerin sorumlularına karşı açılan davalardan kaynaklanan kamu alacaklarını yapılandıran tasarı, TBMM'de kabul edildi.

13 Şubat 2011 Pazar 12:38
'TORBA' TASARI YASALAŞTI


Düzenlemenin TBMM'deki yasalaşma süreci yaklaşık 2.5 ayı buldu. Birçok kanunda değişiklik içeren hükümlerin yer alması nedeniyle ''torba'' olarak tanımlanan tasarı 29 Kasım 2010 tarihinde 113 maddeli düzenleme olarak TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tasarı ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alındı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın sunumunun ardından, tasarı 3 Aralık 2010'da alt komisyonu gönderildi.
Alt komisyon, 13 gün boyunca 12'şer saatlik temposuyla tasarı üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte tasarıda bazı değişiklikler yapıldı, yeni maddeler ekledi. Yapılan değişikliklerle birlikte oluşturulan yeni metin 28 Aralık 2010'dan itibaren Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmaya başlandı.
Madde sayısı 113'den, 10'u geçici olmak üzere 234'e ulaşan tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki mesaisi 14 Ocak Cuma günü tamamlandı.

Tasarının Genel Kuruldaki maratonu ise 26 Ocak Çarşamba günü başladı. Temel yasa olarak 9 bölüm halinde ele alınan tasarıya, Yargıtay ve Danıştay'da yeni daireler kurulmasını öngören tasarı için iki günlük ara verildi. Tasarı, Genel Kurulda 10 günlük bir mesainin ardından yasalaştı.

Uzun adıyla ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'' tümü üzerindeki oylamaya katılan 272 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
Düzenlemeyi eleştiren muhalefet partileri, görüşmeler sırasında da hemen hemen her madde üzerinde önerge verdi, söz aldı, toplantı ve karar yeter sayısı istedi. Tasarı üzerindeki son gün görüşmelerde bazı yeni maddeler eklendi, bazı maddeler metinden çıkarıldı, bazıları ise yeniden düzenlendi. Görüşmelerin son gününde, Danışma Kurulu kararıyla daha önce kabul edilen bazı maddeler yeniden ele alındı. Metinden çıkarılan maddeler arasında esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.
Genel Kurul'daki görüşme sürecinde zaman zaman tartımalar yaşandı.
Recep Tayyip Erdoğan, tasarının görüşmeleri sırasında bazı günler gece yarısı Meclis'e gelerek, çalışmaları izledi. Son günkü görüşmelerde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de bir süre Genel Kurul Salonu'na geldi.

SİYASİ PARTİLERDEN KAMUNUN ALACAKLARI
Görüşmeler sırasında verilen önergelerle tasarıya bazı maddeler eklendi, tasarının bazı maddeleri metinden çıkarıldı ve bazı maddeler de yeniden düzenlendi.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, tasarıya yeni bir geçici madde eklenmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre, kapatılan siyasi partilerin, kapatma kararından önceki bir döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacaklarını da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. 
Kapatma kararı tarihinden önceki döneme ait, Anayasa Mahkemesince mali denetim yapılmadığı için karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmemiş mal varlıklarıyla ilgili olarak sorumlular hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış alacak yeniden yapılandırma tabi tutulacak. Bu kapsamda, davaya konu alacak aslının yüzde 50'si ve Hazineye intikal etmesi gereken tarihten yasanın yürürlüğüne kadar olan dönem TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar öngörülen süre ve taksitlerde ödenecek. Bu şekilde hesaplanan fer'i (asılla ilgili olmayan) tutar ödenmesi gereken asıl alacak tutarının yarısını geçemeyecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen davalılar, yasanın Resmi Gazete'de yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuracak.
Maddeye ilişkin önergenin gerekçesinde, ''Anayasanın ve Siyasi Partiler Kanunu'nun hükümlerine rağmen, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan bir mali denetime ve karara dayanmaksızın; kapatılan bir siyasi partinin kapatılma tarihinden önceki bir döneme ilişkin olarak sorumlular hakkında açılmış olan davalardan kaynaklanan ihtilafların görüşülmekte olan yasa tasarısının kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören hükümleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır'' denildi.
Getirilen düzenlemeye itiraz eden CHP ve MHP milletvekilleri, konuyla ilgili olarak daha açık bilgi verilmesini istediler.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, söz konusu maddenin, tasarının 183. maddesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişikliği tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti. Bitmiş davalarla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Yılmaz, alacakların tahsilinin de yine diğer bütün alacakların tahsili gibi olacağını söyledi.

CANİKLİ: KAYIP TRİLYON DAVASINI KAPSAMIYOR
AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, getirilen düzenlemenin tasarının sistematiğine uygun olduğunu söyledi. Canikli, ''maddenin, kamuoyunda 'kayıp trilyon davası' olarak bilinen davayı kesinlikle kapsamadığını'' ifade ederek, ''Çünkü o dava kesinleşmiştir. Bu düzenleme kesinleşmeyen alacaklar için geçerlidir'' dedi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ise Bakan Yılmaz'ın önergeye ilişkin daha fazla bilgi vermesini isteyerek, ''Önergede ifade edilen kapatılan parti hangi partidir? O zamanki döneme ait sorumlular kimlerdir?'' diye sordu.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da önergede bahsedilen bir siyasi partinin olup olmadığını sordu. Şandır, şunları söyledi:
''Çok açık olarak şunu söyleyebilirsiniz, 'Evet böyle bir dava var, bu davadan dolayı kesinleşen kamu alacakları var. Bu alacakları diğer kamu alacaklarından ayrı tutmuyor bunu da yapılandırıyoruz' diyebilirsiniz. Bunu da milletin takdirine bırakırız. Gecenin bu saatinde böyle bir önerge veriliyor, gerekçesi ve içeriği anlaşılmıyor. Kim bu parti. Bunun açıklanması lazım.''

GÖRÜŞMELERDE TARTIŞMA YAŞANDI
Bazı maddelerin yeniden görüşülmesi sırasında söz alan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, tekrir-i müzakere için Danışma Kurulu önerisinde imzasının okunduğunu ancak böyle bir toplantıya katılmadığını ve imzasının olmadığını söyledi.

TASARI TARTIŞMALARLA GEÇTİ >>>

Danışma Kurulu için TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile toplanmadığını ifade eden Kaplan, Danışma Kurulu önerisinin ''sahte'' olduğunu öne sürdü. Kaplan, ''Böyle bir toplantı yok. Sahte demokrasinin, sahte imzanın, sahte kanunun nesini görüşüyorsunuz, hangi hukuk, anayasa, İçtüzükle konuşuyorsunuz? Ben bu oyunda yokum. Bu tiyatro sahnesini, milletin iradesine saygısızlık sayıyorum. Üç partiyi, milletin iradesine saygıya davet ediyorum'' dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol