MİLLİ EĞİTİM BAKANI KONUŞTU...

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ortaöğretim kurumları yönetmeliği ön taslağı hazırlanırken kendisinin haberi olmadan, fikir almak üzere ilgili paydaşlara gönderildiğini belirterek, ''Taslağın içeriğiyle ilgili yapılacak tartışmaların çoğunu anlamsız buluyorum. Çünkü bunlar bir karar değil'' dedi.

02 Mayıs 2012 Çarşamba 13:30
MİLLİ EĞİTİM BAKANI KONUŞTU...

 Dinçer, ''Türk Medeni Kanunu'nda çocuklarımızın evlenme yaşı belli. Bütün bu hukuki düzenlemeler varken, ayrıca toplum kültürü itibariyle yavaş yavaş çocuk gelin, çocuk işçi meselelerini çözmeye başlamışken bu tip tartışmaları toplumun gündemine getirmeyi ben kasıtlı bir yaklaşım tarzı, kasıtlı bir muhalefet tarzı olarak görüyorum'' diye konuştu. Dinçer, okul sütü projesi töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin basında yer alan ortaöğretim kurumları yönetmeliği ön taslağına ilişkin sorusu üzerine, bakanlık olarak uzun zamandır deregülasyon çalışması yaptıklarını belirterek, bakanlığın genelgelerinin, yönetmeliklerinin gözden geçirildiğini, bununla ilgili bir sadeleştirme yapıldığını anlattı. Bundan 1 ay kadar önce özel öğretim kurumları yönetmeliğini yenilediklerini hatırlatan Dinçer, yaklaşık 9 yönetmeliğin tek yönetmeliğe indirildiğini söyledi. Bunun hizmetleri daha etkin sunabilmek için yapıldığını vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:
''Bugün tartışılmakta olan ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin, yine çok sayıda yönetmeliğin gözden geçirilerek, sadeleştirilmesi ve tek bir yönetmeliğe indirilmesiyle alakalı bir çalışma. Ama bu çalışmada benim gördüğüm kadarıyla üç büyük yanlışlık var. Bunlardan bir tanesi maalesef bu sadeleştirme yapılırken benim haberim olmadan ön taslak metin fikir ve görüş alınmak üzere ilgili paydaşlara gönderildi. Açıklıkla söylüyorum, bu taslağın bu şekle dönüştürülüp paydaşlara görüş almak üzere gönderildiğinden benim haberim yok. 
İkincisi maalesef kendilerine güvenip görüş almak üzere gönderdiğimiz ve henüz hazırlık aşamasında olan bu çalışmanın görüş bildirmek yerine, kanaatlerini bizimle paylaşmak yerine doğrudan doğruya medyaya aktarılmasıyla paydaşlarımız tarafından büyük bir hata yapıldı. Eğer biz paydaşlarımıza güvenemeyeceksek ve onlara henüz hazırlık aşamasında fikirlerini alma konusunda tereddütler yaşayacaksak bu çok doğru olmaz kanaatindeyim. Şimdi yapılanın çok ciddi bir eksiklik ve yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Paydaşlarımız keşke kendilerine olan bu güvenimizi kamuoyuna, medyaya bilgileri vermek yerine görüşlerini bize bildirseydiler ve böylesine bir tartışma içerisine girmemiş olsaydılar.'' 
TEPKİ GÖSTERDİ
Diğer bir yanlışlığın ise henüz bir taslak çalışması olan metnin medya tarafından verilmiş bir karar olarak kamuoyuyla paylaşılması olduğunu ifade eden Dinçer, ''O açıdan yönetmeliğin içeriğiyle ilgili yapılacak tartışmaların çoğunu anlamsız buluyorum. Çünkü bunlar bir karar değil. 'Bunun neresini düzelteceğim' konusuna da hiç, asla girmek istemiyorum. Sizden basit ve önemli bir ricam var, o da şu; biz bu çalışmalarımızı tamamlayalım görüşlerimiz olgunlaşsın ve bu yayınlama safhasına geldiğinde benden bu bilgileri alın ve kamuoyuyla paylaşın'' diye konuştu.
''4 4 4 düzenlemesiyle çocuk gelinlerin artacağına ilişkin eleştiriler vardı. Bu taslağın da bu yolu açacağı iddiaları var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Dinçer, bu uygulamaların beklenerek sonuçların görüleceğini söyledi. Dinçer, ''Çünkü normal şartlarda bu bahsettiğiniz şeyin olması hukuken mümkün olamaz. Çünkü eğitimi zorunlu olarak 12 yıla çıkarmışsak, 12 yıl boyunca 18 yaşına kadar çocuklarımız okumak zorunda. Türk Medeni Kanunu'nda çocuklarımızın evlenme yaşı belli. Bütün bu hukuki düzenlemeler varken, ayrıca toplum kültürü itibarıyla yavaş yavaş çocuk gelin, çocuk işçi meselelerini çözmeye başlamışken bu tip tartışmaları toplumun gündemine getirmeyi ben kasıtlı bir yaklaşım tarzı olarak, kasıtlı bir muhalefet tarzı olarak görüyorum'' dedi.
19 MAYIS 
Dinçer, Danıştay'ın 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili kararına yönelik ''Biz hukuka saygılıyız. Hukukun gereği neyse onu yapacağız. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim ile ilgili bütün kutlama şekillerini gözden geçiren ve yeniden düzenleyen bir yönetmelik taslağını hazırladık. Çok yakında yayınlayacağız'' dedi.
Dinçer, ilköğretime başlama yaşıyla ilgili yönetmelik konusunda da bu hafta sivil toplum örgütleri ve paydaşlarla görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, ''Gerekli görüşmelerden sonra hukuki düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşacağız'' diye konuştu.

MEB'in hazırladığı taslak yönetmelik, meslek liselilere önemli avantajlar getiriyor. Bu okullarda okuyan öğrencilere yurt dışında staj imkanı tanınacak. Mezun olanlara ise okul müdürleri tarafından bağımsız İş Yeri Açma Belgesi verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırladığı taslak yönetmelikle Meslek ve Teknik Liseler ile İmam Hatip Liselerine itibarlarını iade etmeye hazırlanıyor. Sanayideki ara eleman istihdamının büyük çoğunluğunu karşılayan meslek liseleri yeni yönetmelikle tekrar canlandırılacak. Bu okullarda okuyan öğrencilere yurt dışında staj imkanı tanınırken, mezun olan öğrencilere okul müdürleri tarafından bağımsız İş Yeri Açma Belgesi verilecek.
MEB, 28 Şubat süreci ile birlikte İmam Hatip ve Meslek Liselerinin işlevsiz bırakılmasından 15 yıl sonra hazırladığı yeni yönetmelikle bu okullara olan talebi artırmaya hazırlanıyor. 12 yıllık kesintili zorunlu eğitimin ardından lise sistemini de sil baştan değiştiren Bakanlık, yeni yönetmelikle meslek liselerine olan talebin artırılmasını amaçlıyor.
SEKTÖRE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI BELİRLENECEK
Taslak halindeki Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı projeler çerçevesinde hazırlanan özel programlar uygulanacak. Meslek ve teknik liselerin onuncu sınıflarında kurum bünyesindeki meslek alanlarına alınacak öğrenci sayısı, uygulanan program türü, okulun dershane, atölye, laboratuar gibi fiziki kapasite ve öğretmen durumu ile sektörün ilgili alanda ihtiyaç duyduğu insan gücü dikkate alınarak belirlenecek.
12 ÖĞRENCİYLE SINIF
Teknik ve meslek liselerinin onuncu sınıflarında herhangi bir alanın eğitim ve öğretime açılabilmesi için sınıf tekrar eden öğrenciler dahil 12 öğrencinin kayıtlı olması gerekecek. Ancak bir alanda eğitim yapılan meslek lisesi programlarında, 12'den az öğrenci varsa eğitime devam edilebilecek. Bu okullarda onbirinci sınıfa geçen öğrencilerin dal seçimleri de ilgi, istek ve yeteneklerine göre gerçekleştirilecek. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde öğrencilerin yerleştirilmesinde, sırasıyla onuncu ve dokuzuncu sınıf yılsonu başarı puanları esas alınacak. Bir alanda 8'den az öğrencinin bulunması durumunda ise mevcut öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenecek bir dalda eğitim-öğretime devam edilecek.
Meslek ve teknik liselerde telafi eğitimini ve stajını başarıyla tamamlayan ortaöğretim okulu mezunlarına, ilgili alana ait meslek lisesi diploması verilecek. Ortaöğrenimini tamamlayamayan kalfa ve ustalara meslekî eğitimi tamamlama belgesi düzenlenecek. Ayrıca mesleki eğitimi tamamlama belgesi verilen kalfa ve ustalar, Meslekî Açık Öğretim Lisesi yoluyla ortak dersleri tamamladıkları takdirde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenecek.
İLLERE GÖRE BÖLÜMLER
Taslağa göre meslek ve teknik liselerde bölümler, bulundukları illerin sanayisinin ihtiyacına göre belirlenecek. 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürleri sanayicilerle sürekli irtibat halinde olarak hangi alanda ne kadar ara elamana ihtiyaç duyulduğu konusundaki verileri toplayacak. Meslek okulları bölüm ve kontenjanları bu verilere göre belirlenecek. Meslek ve teknik okullar ilin organize sanayi bölgelerinin yakınlarında yapılacak. Devlet, meslek okulu kuran işadamını teşvik edecek. Bu işadamlarına öğrenci başına para verilecek. Eğitim maliyetinin bir bölümü de yine devlet tarafından üstlenilecek.
Teknik lise veya mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının dört yıllık programları ile meslek yüksekokullarının kanun kapsamındaki alanlarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, bağımsız İş Yeri Açma Belgesi verilecek. Ancak iş yeri açma izni özel kanunlarla düzenlenmiş olan meslekler için bu kapsamda belge düzenlenemeyecek. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce hazırlanacak. Doğrudan İşyeri Açma Belgesi alma hakkı veren diplomalar bu belge yerine de kullanılabilecek.
YURT DIŞINDA STAJ İMKANI
Yeni yönetmeliğe göre meslek ve teknik lise öğrencileri yurt dışında da staj yapabilecek. Bu okullarda okuyan öğrenciler, bireysel veya grup halinde, kendi imkânlarıyla yurt dışındaki alanına uygun işletmelerde beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması yapmak istemesi durumunda, velisi veya sorumluluğunu üstlenen kişi, işletmenin beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitimi yaptıracağına ilişkin yazısı ile birlikte valilik onayı için okul müdürlüğüne başvuracak. Yurtdışında bu eğitimleri yapması uygun bulunanlara ait kimlik bilgileri ile işletmenin yeri, adresi, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili ülkedeki büyükelçilik, konsolosluk, eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliğine bildirilecek.
ÖĞRENCİYE MAAŞ VERİLECEK
İşletmede mesleki eğitim gören öğrenci, ücret, ücret artışı ve diğer olanakları kapsayan eğitim sözleşmesini, velisi ve okul müdürü ile birlikte imzalayacak. İşletme öğrenciye staj yaptırdığı sürece maaş verecek.

yuzdeyuzhaber

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol