BÜTÇEYE DE DAMGASINI VURDU!

Cum­hur­baş­ka­nı­nı hal­kın seç­me­si­ne da­ya­nan ve il­ki 10 Ağus­tos'ta ta­mam­la­nan sis­tem, dev­let büt­çe­si­ne de dam­ga­sı­nı vur­du.

BÜTÇEYE DE DAMGASINI VURDU!

Cum­hur­baş­ka­nı­nı hal­kın seç­me­si­ne da­ya­nan ve il­ki 10 Ağus­tos'ta ta­mam­la­nan sis­tem, dev­let büt­çe­si­ne de dam­ga­sı­nı vur­du.

Tuncay
Tuncay
12 Ekim 2014 Pazar 10:54
BÜTÇEYE DE DAMGASINI VURDU!

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kullandığı bütçenin iki katı tutarında dev harcama bütçesi tahsis edilirken Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Meclis’in bütçelerinde kesintiye gidildi.

Cum­hur­baş­ka­nı­nı hal­kın seç­me­si­ne da­ya­nan ve il­ki 10 Ağus­tos'ta ta­mam­la­nan sis­tem, dev­let büt­çe­si­ne de dam­ga­sı­nı vur­du. 2015 yı­lı bütçe­sin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı har­ca­ma öde­nek­le­ri ola­ğa­nüs­tü dü­zey­de ar­tı­rıl­dı. Bu­na kar­şın Baş­ba­kan­lık ve TBMM büt­çe­le­ri da­ra­tıl­dı. 

Bugün gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Hü­kü­met, Or­ta Va­de­li Prog­ram'dan son­ra 2015-2017 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan Or­ta Va­de­li Ma­li Pla­n’­ı (OVMP) da açık­la­dı. Plan­la bir­lik­te ka­mu idare­le­ri­nin ge­le­cek yıl büt­çe­le­ri or­ta­ya çık­tı.

TOPLAMI 447 MİLYAR LİRA
 
Bu yıl 428,4 mil­yar li­ra öde­nek ay­rı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı da­hil ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki tüm ka­mu ida­re­le­ri önü­müz­de­ki yıl 447 mil­yar li­ra har­ca­ma ya­pa­bi­le­cek­ler. Ka­mu ku­rum­la­rı­nın kul­la­na­bi­le­ce­ği öde­nek­ler önü­müz­de­ki yıl sa­de­ce yüz­de 4,4 ora­nın­da art­tı­rı­lır­ken Cum­hur­başkan­lı­ğı yüz­de 100’e va­ran öde­nek ar­tı­şıy­la bü­tün ku­rum­la­rı ge­ri­de bı­rak­tı. 

PERSONEL GİDERİ PATLADI
 
Plan­da yer alan büt­çe ve­ri­le­ri­ne gö­re önü­müz­de­ki yıl büt­çe öde­nek­le­rin­de Türk si­ya­si sis­te­mi­ni et­ki­le­ye­cek tür­de de­ği­şik­li­ğe gi­dil­di. İlk kez halk ta­ra­fın­dan se­çil­miş cum­hur­baş­ka­nı­nın yö­ne­te­ce­ği Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın 2015 büt­çe­si bu yı­la gö­re yüz­de 99 ar­tı­rı­la­rak 397 mil­yon li­ra­ya çı­ka­rı­la­cak. Üs­te­lik 197 mil­yon 500 mil­yon li­ra­lık ila­ve büt­çe­nin yak­la­şık 37 mil­yon li­ra­sı per­so­nel gi­der­le­rin­de­ki ar­tış­tan kay­nak­la­na­cak.

'DANIŞMAN KADROSU'
 
46 mil­yon li­ra­dan 80 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak per­so­nel gi­der­le­ri, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­da ku­rul­ma­ya baş­la­nan da­nış­man­lar or­du­su­nun ma­aş ve öde­nek­le­ri­ne har­ca­na­cak. 

SEZER'E YÜZDE 4-38 ARASI

Erdoğan'ın bütçesindeki artış, önceki Cumhurbaşkanlığı bütçeleriyle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesi Ahmet Necdet Sezer döneminde yüzde 4 ile yüzde 37,7, Abdullah Gül'de yüzde 4,6 ise yüzde 64 arası oranlarda arttı.

YARDIMA AYRILAN KAYNAKLAR DA ARTTI

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de­ki öde­nek ar­tı­şı­nın 83 mil­yon li­ra­sı ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı­na gi­de­cek. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­le­cek yıl bü­yük bö­lü­mü ye­ni bi­na­nın ya­pı­mı için ol­mak üze­re top­lam 158 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım har­ca­ma­sı ger­çek­leş­ti­re­cek. 
 
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın mal ve hiz­met alım için kul­la­na­ca­ğı öde­nek de 77 mil­yon li­ra ar­tış­la 144 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın kâr ama­cı güt­me­yen ku­ru­luş­lar ile ha­ne hal­kı­na ya­pı­lan öde­me­le­rin oluş­tur­du­ğu ca­ri trans­fer har­ca­ma­la­rın­da da­hi yüz­de 100’ün üze­rin­de artı­şa gi­dil­me­si dik­kat çek­ti. 

TBMM'DEN KESİNTİ

Önümüzdeki yıl için TBMM ve Başbakanlık bütçelerinde ise kesintiye gidildi. 2015 yılı TBMM bütçesi bu yıla göre 26,3 milyon lira, Başbakanlık bütçesi de 4,7 milyon lira daha az olacak. TBMM bütçesi 748 milyon lira, Başbakanlık ise 929 milyon lira.

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 12.10.2014 10:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.